تولیدى پوشاک زنانه K&A در ابتدا دهه ۶٠ با هدفگذارى هاى بلند مدت و اندیشمندانه تأسیس شد. این گروه با تلاش بى وقفه در گستردگى خطوط تولیدى، در نهایت موفق به احداث کارخانه ى بافندگی در سال ١٣٧٨ شد.

دیدگاه بگذارید